Naisten Valmiusliiton Pohjois-Savon alueneuvottelukunnan kokous

Aika: 3.2.2020 klo 17:00 - 19:00

Naisten Valmiusliiton Pohjois-Savon alueneuvottelukunnan

JOHTOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS.