Toiminta

Leikkitila
Kuopion Perheentalon julkisivu Kauppakeskus Apajassa

Kuopion Perheentalon toiminta 

Hankkeet koordinoivat yhteistyössä Perheentalon toimintaa ja järjestävät avoimen toiminnan, vertaisryhmät, infotilaisuudet, koulutukset ja tiedonvälitystyön.

Toiminnot:

1. Vertaiskohtaaminen: avoin toiminta, leikkitila,keittiö, rauhallinen tila, ryhmätyötila, palveluohjaus

2. Vapaaehtoisesti ja ammatillisesti ohjatut lasten ryhmät

3. Hyvinvoinnin tuki: Aamukahvit ja asiaa, nalleneuvola, vanhempainryhmät, arjen tukeminen

4. Toimintaa tukevat tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset

5. Vaikuttamistoiminta: Lapsen osallisuus ja lapsenoikeudet

6. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen, verkostosta huolehtiminen, toiminnoista tiedottaminen, seuranta ja arviointi
 

Matalan kynnyksen talo

Toiminnot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Perheentalotoiminnassa pyritään siihen, että Perheentalolla on toimivat ja viihtyisät tilat lapsen huoltoon ja syöttämiseen. Toivotaan,että kaukaakin tulevat perheet voivat käyttää Perheentaloa "huoltopaikkanaan" kaupunkipäivän yhteydessä.

 

Toimintaa vanhemmille

Matalan kynnyksen avoin toiminta tarjoaa aikuisille uusiin ihmisiin tutustumisen mahdollisuuksia, keskustelutuokioita vertaisten kanssa, mallioppimisen mahdollisuuksia, neuvoja ja ohjeita arkeen liittyvistä asioista sekä tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen.

 

Toimintaa lapsille

Lapsille talo tarjoaa mahdollisuuden toisten lasten kanssa olemiseen, leikkiin, pelaamiseen, askarteluun ja muuhun yhteiseen toimintaan. Lapsille järjestetään erilaisia mukavia ja innostavia tuokioita ja lapset saavat tietoa mm. terveyteen liittyvistä asioista leikin lomassa (Nalleneuvola-toiminta).

 

Vertaisryhmätoimintaa

Iltaisin ja viikonloppuisin talossa kokoontuvat järjestöjen vertaisryhmät. Talossa voi kokoontua mm. eri sairauksiin liittyvää vertaisryhmätoimintaa ja monipuolisesti vanhemmuuden tukemiseen liittyvää vertaistoimintaa.

 

Kesätoimintaa perheille

Kesäisin järjestetään ulkona torilla ja puistotreffeillä erilaisia puuhapisteitä sekä pihaleikkejä ja polkuautoilua.

 

Vaikuttamistyö

Perheentalotoiminnassa huomioidaan lasten ja perheiden osallisuutta vahvistavia toimintoja ja tehdään vaikuttamistyötä lasten osallisuuden ja lapsenoikeusperustaisen ajattelun juurruttamiseksi. Lapset ja perheet voivat osallistua Perheentalon toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä toteutukseen. Lapsille järjestetään ideointi- ja palauteryhmiä ja perheille Perheraati Perheentalon toiminnan kehittämiseen.

 

Uudenlainen oppimisympäristö

Opiskelijayhteistyö pyritään rakentamaan laajaksi. Perheentalotyyppiset toiminnat luovat uudenlaisia oppimisympäristöjä sekä opiskelijoille että talon käyttäjille ja vierailijoille.

 

Kohderyhmänä kaikki lapset aikuisineen

Perheentalon toimintaan ovat tervetulleita kaikki lapsiperheet. Tavoitteena on tehdä toiminnasta kaikille perheille soveltuvaa. Myös isiä ja isovanhempia pyritään saamaan mukaan toimintaan.

 

Nalleneuvola jatkuu tammikuussa 2019!

 

Tervetuloa hoitamaan oman nallen pieniä haavereita perheentalon nalleneuvolaan torstaisin 10-12.

 

Nalleneuvola toteutetaan yhteistyössä Savonia AMK:n ja Savon aikuis- ja ammattiopiston kanssa.

Perheentalon Nalleneuvolassa lapset saavat:

  • opetella leikin kautta terveydenhoitoa sekä terveyden edistämistä
  • lääkäri/hoitaja pelon poistamista
  • turvallisen roolileikin kautta vahvistaa itsetuntoa ja minäkuvaa

Perheentalon Nalleneuvolassa hoitajat saavat:

  • opetella kuinka kohdataan lapsi potilaana/asiakkaan lapsilähtöisesti
  • toteuttaa terveyttä edistävää ohjaamista aikuisille
  • kokeilla sensitiivistä työotetta
  • suunnitella ja harjoitella toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakastyössä ja toiminnan suunnittelua lasten iät huomioiden
  • toteuttaa havainnointia

Leikkiä Pienessä Ryhmässä

 

Jatkuu keväällä 2019

 

Tiistaisin 22.1, 29.1, 5.2, 12.2, 19.2 ja 26.2

klo 15:00-16:00

Iltapäivät on tarkoitettu sellaisille leikkijöille,
jotka hyötyvät pienessä ryhmässä leikkimisestä.

Ohjaajana ryhmässä on perheentalon ohjaaja ja opiskelija.


Mukaan mahtuu 5 perhettä.

Perheraadilta saatua palautetta Kuopion Perheentalolle

PDF-tiedostoPerheraadin tulokset 18.3.2017.pdf (659 kB)
Kuopion Perheentalolle kokoontui 18.3.2017 perheraati, joka antoi palautetta nykyisestä toiminnasta ja kehitteli uusia toimintoja talolle kesäksi ja syksyksi. Liitteessä kooste raadin palautteesta.
PDF-tiedostomaurimayrakoira -lehti.pdf (2.6 MB)
Kuopion Perheentalon perheraati 18.10.2017. Liitteessä Mauri Mäyräkoiran lehti Perheentalon Perheraadin tuloksista

KUOPION PERHEENTALO
Yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille


Ota yhteyttä
kuopionperheentalo@ pelastakaalapset.fi