Hyppää sisältöön
Nalleneuvola 2021
Nalleneuvolassa lapsi saa tutkia yhdessä Nalleneuvolan hoitajan kanssa oman tai Perheentalon lelujen vointia. Leikin aikana tutustutaan turvallisesti hyvinvointia ja terveyttä lisääviin teemoihin, esim. ruoka, uni ja leikki.
nalleneuvola

Yhteinen leikki auttaa sekä lasta että opiskelijoita

Nalleneuvola on tärkeä paikka opetella turvallisessa ilmapiirissä terveydenhoitoon liittyviä asioita.

Opiskelijat ohjaavat leikkiä, mutta lapsi saa olla koko ajan yhdessä tutkimassa, mittaamassa ja ihmettelemässä nallen hoitoa.

Keväällä 2022 yhteistyössä mukana: 

Savon ammattiopisto/Savo Vocational College

Savonia ammattikorkeakoulu / Savonia University of Applied Sciences Viretori Savonia

Nalleneuvolan vuosikello

Nalleneuvolaan on tehty vuosikello, jonka kautta sisältöjä voidaan nostaa esiin.

Opinnäytetyö "OPAS NALLENEUVOLAN TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN Kuopion Nalleneuvolaan"

Hannemari Kukkonen, Riina Kukkonen, Sanna Laukkanen

Opas Nalleneuvolan toiminnan toteuttamiseen, Kuopion Nalleneuvolaan (2018)

 

 

Kuntien yksi perustehtävistä on edistää terveyttä ja hyvinvointia. Yksityisten ja kunnallisten toimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli terveyden edistäjinä. Työn tilaaja oli Kuopion Perheentalo, jonka toiminnan järjestää kolmas sektori. Kuopion Perheentalo järjestää erilaista avointa matalankynnyksen toimintaa, Nalleneuvola on yksi sen tarjoamista palveluista.

Nalleneuvolan ideana on, että lapsi voi tuoda oman lelun lääkärin vastaanotolle. Lääkärinä toimii monesti hoitoalan opiskelija. Lelulle tehdään esimerkiksi erilaisia hoitotoimenpiteitä mittauksista haavanhoitoon. Nalleneuvolan tavoitteena on koko perheen terveysohjaus hauskan ja motivoivan leikin kautta. Lapsi saa mahdollisuuden harjoitella neuvola- ja lääkärikäyntejä leikin lomassa sekä pääsee tutustumaan erilaisiin terveyttä koskeviin aiheisiin. Lapsi voi turvallisesti näyttää tunteitaan ja tutustua uusiin tilanteisiin Nalleneuvolassa. On tutkittu, että lapset, jotka ovat saaneet tutustua hoitotoimenpiteisiin entuudestaan, jännittävät vähemmän todellisissa hoitotilanteissa.

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite olivat edistää lapsiperheiden terveyttä Kuopion Perheentalon Nalleneuvolan kautta. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, joka koostui teoriaosiosta sekä tuotoksesta. Tilaaja toivoi Nalleneuvolaan suunnitelmallista sisältöä, koska aikaisemmin heillä ei ollut toimintaan selkeää suunnitelmaa. Tuotos oli opas Nalleneuvolan ohjaajille, jonka pohjalta he voivat kehittää ja suunnitella toimintaansa. Teoriatieto oppaaseen saatiin neuvolan määräaikaistarkastusten sisällön, sekä neuvolaikäisten lasten parissa esiintyvien asioiden mukaan. Nalleneuvolan kävijät ovat pääasiassa leikki-ikäisiä, joten opinnäytetyön teoriapohja rajattiin kyseiseen ikäryhmään.

Opas koottiin kahdeksalle eri kuukaudelle, jolloin Nalleneuvolan toimintaa järjestetään. Jokaiselle kuukaudelle suunniteltiin yksi pääaihe tilaajan toiveesta. Perheentalon kävijät ja työntekijät saivat vaikuttaa oppaan aiheisiin kertomalla mielipiteensä ja kehittämisideansa. Oppaaseen laitettiin teoriatiedon lisäksi ideoita ja vinkkejä, kuinka Nalleneuvolan toimintaa voisi toteuttaa. Vinkit helpottavat toiminnan järjestämistä.