Hyppää sisältöön
Perhekeskus_hyvinvoinnin tähti

Kohtaamispaikka Kuopion Perhekeskuksessa

Talon sisällä toteutettava monipuolinen toiminta on mahdollista yhteistyöverkoston voimin!
Perhekeskus

Perhekeskus

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Kuopion Perhekeskus ei ole yksittäinen rakennus, vaan sen palvelut sijoittuu eri puolille kaupunkia. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Perhekeskukset pohjautuvat ja niitä kehitetään perhekeskustoimintamallin avulla. Toimintamallin mukaisesti perhekeskuksessa sovitetaan yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuntien toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminta perheitä hyödyttäväksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Käytännön toiminta suunnitellaan alueellisesti ja paikallisesti yhdessä kuntien muiden palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Kuopio

Kuopion Kaupunki

Kuopion kaupungilla on paljon yhteistyötä Perheentalon kanssa:

  • Rahoittaa toimintaa
  • On ohjausryhmän jäsen
  • Järjestää ryhmiä
  • Osallistuu tapahtumiin
  • Tiedottaa toiminnnasta
Kuopion ensikotiyhdistys ry

Kuopion ensikotiyhdistys ry

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen. Vanhempien uupumus, päihde- ja mielenterveysongelmat tai yllättävät kriisit voivat kohdata kenet tahansa. Silloin tarvitaan kodin ulkopuolista apua. Kuopion ensikotiyhdistys on olemassa näitä tilanteita varten.

MLL Järvi-Suomen piiri

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri

MLL: Järvi-Suomen piiri edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Piiri toimii perheiden tukena, alueellisena vaikuttajana, vapaaehtoistyön järjestäjänä sekä yhdistysten taustavoimana.

SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä tarjoaa apua ja laadukkaita palveluita kunnille sekä perheille ja lapsille. Päätehtävänä on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n tavoitteena on edistää yhden vanhemman perheiden oikeudellista, taloudellista ja sosiaalista asemaa.

Liiton aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa (Itä-Suomi).  Lisäksi liitolla on paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa yhden vanhemman perheille.

Liiton toimintamuotoina ovat mm. ammatillisesti ohjatut eroryhmät lapsille, nuorille ja aikuisille, perhevalmennukset ja ammatillisesti ohjatut ryhmät yksin odottavalle ja yksin lapsen saaneille, avun ja tiedon antaminen erotilanteessa lapsen näkökulma huomioiden, vertaisryhmät sekä erotukihenkilötoiminta.

Kuopion ev.lut. seurakunnat

Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Lapsi- ja perhetyö tarjoaa monipuolista toimintaa kaikenikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

Seurakunnissa kokoontuu säännöllisesti ryhmiä, joissa perehdytään uskoon ja elämään. Myös aikuisille järjestetään retkiä ja leirejä sekä harrastuksia.

Jos huolet ja murheet kasvavat liian isoiksi, voit ottaa yhteyttä luottamuksellisesti ja yksityisesti seurakunnan työntekijöihin tai vapaaehtoisiin. Papit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät kuuntelevat ja auttavat sinua kohtaamisissasi ongelmissa.

Parisuhdeasioissa sinua auttavat perheneuvojat.

TATU ry

TATU RY

TATU tukee toiminnallaan tapaturman tai potilanvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän läheistensä asemaa ja osallisuutta.

Vauhti! -hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä mahdollisuus elää omannäköistä hyvää elämää:

– Lapsen osallisuus ja yhdenvertaisuus harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa lisääntyy: omannäköisen harrastuksen löytyminen, onnistumisen kokemusten saaminen ja perheen yhdessä tekemisen vahvistuminen

– Perheen ja vanhempien jaksaminen vahvistuu: voimavaroja arkeen tiedon ja vertaistuen avulla

– Tietoisuus ja suvaitsevaisuus lisääntyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamisessa.

Eijsveikeet ry

Eijsveikeet ry

Eijsveikeet ry toimii vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksellä on edunvalvoja ja asiantuntija neurologisten erityisvaikeuksien ja autismin kirjon asioissa. Toimintana on mm. erilaiset vertaistukitapaamiset, koulutus- ja virkistystapahtumat, edunvalvonta- ja vaikuttamistyö.

Setlementti Puijola

Setlementti Puijola

Setlementti Puijola on Kuopiossa toimiva uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tekee työtä sydämellä, taidolla ja ilolla, jotta arki olisi oikeudenmukaista ja onnellista meille kaikille. Setlementti Puijolan kanssa tehtävästä yhteistyöstä näkyvin osa on tällä hetkellä ukrainalaisten lasten kerho.

Äimä ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista eri tahoille.