Yhteistyöverkosto

Perheentalo verkosto Itä-Suomessa

Itä-Suomessa toimii Perheentaloja Kuopiossa, Iisalmessa, Joensuussa, Siilinjärvelle ja Varkauteen. Perheentalot toimivat tiiviissä yhteistyössä, vaikka jokaisella on oma hallinnointitahonsa. Yhteisöllisen kehittämisen -ryhmässä Perheentalojen henkilöstö kokoontuu yhteen noin 4 kertaa vuodessa kehittämään perheentalotoimintaa.

Kuopion Perheentalon ja Joensuun Perheentalon toimintaa hallinnoi Pelastakaa Lapset ry .

Iisalmessa Perheentalo-yhteistyö toimii yhteistyöverkoston toteuttama http://www.perheentalo.fi/. Siilinjärvellä toimintaa hallinnoi Huoltoliitto ry https://www.siilinjarvenperheentalo.com/ ja Varkaudessa Lapsen kengissä ry https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapsenkengissa/perheentalo/.

 

Perheentalo on Kuopion perhekeskuksen Yhteisöllinen kohtaamispaikka.

 

 

 

 

 

Kuopion Perheentalon yhteistyöverkosto

Kuopion Kaupunki https://www.kuopio.fi/

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/

Kuopion Ensikotiyhdistys ry https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/

Kuopion Pelastakaa Lapset ry https://kuopio.pelastakaalapset.fi/

MLL Kuopion yhdistys ry https://kuopio.mll.fi/

Setlementti Puijola ry https://www.puijola.net/etusivu/

Sos Lapsikylä https://www.sos-lapsikyla.fi

Kuopion ev.lut seurakunta https://www.kuopionseurakunnat.fi/

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto https://www.yvpl.fi/

Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry https://www.facebook.com/Kuopion-Seudun-Yhden-Vanhemman-Perheet-ry-254402328060399/

Kuopion luonnontieteellinen museo https://kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/

Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry https://www.sanataidekouluaapeli.fi/

Humanistinen Ammattikorkeakoulu https://www.humak.fi/

Itä-Suomen yliopisto https://www.uef.fi/etusivu

Savonia Ammattikorkeakoulu https://portal.savonia.fi/amk/fi

Savon Ammattiopisto https://www.sakky.fi/

Pohjois-savon opisto https://www.psko.fi/

Eijsveikeet ry https://www.eijsveikeet.fi/

Invalidiliitto Itä-Suomi https://www.invalidiliitto.fi/ita-suomi'

Kuopion hoiva ry https://www.tukiliitto.fi/yhdistys/kuopion-hoiva-ry/

Tatu ry https://www.tatury.fi/

Tukipilari Kansalaistoiminnan keskus https://tukipilari.fi/

Pohjois-Savon Mukana-verkosto https://tukipilari.fi/verkostotoiminta/pohjois-savon-mukana-verkosto/

Ilona -yhteistyöverkosto https://www.facebook.com/ilonaverkosto/

 

Kuopion Perheentalon toiminnassa ovat mukana:

Kuopion kaupunginkirjasto https://kuopio.finna.fi/

Imetyksen tuki ry https://imetys.fi/

Kantoliinayhdistys ry Pohjois-Savon paikallisjaosto https://www.facebook.com/SavoKLY/

MIB -verkosto https://www.mothersinbusiness.fi/paikkakunnat

Kiva ry http://kiintymysvanhemmuus.fi/kuopion-kiva-perhekahvila-kastanjapuu/

 Liikuntavammaisten lasten perheet

Kuopion konservatorio https://www.kuopionkonservatorio.fi/

 

Toimintaan ovat osallistuneet ja toimintaa tukeneet myös mm.

Lelu- ja pelikauppa Tivoli, The Alley -ravintola, Clas Ohlsson Kuopio/keskusta, Nordea -pankki, Kakkukauppa Confetti, Rauhalahden kylpylä, Offsetpaino L.Tuovinen ky, Ikea.

 

Kuopion Perheentalon henkilökunta

 

Koordinaattori Liisa Törn

Koordinaattori koordinoi Perheentalon toimintaa, vastaa tiedottamisesta, arvioinnista ja toiminnan seurannasta sekä osallistuu toiminnan hallintoon.

 

Ohjaajat Merja Kiminki ja Satu Soininen

Tuntityöntekijä Karoliina Korhonen

Ohjaajat osallistuvat toiminnan järjestämiseen, ohjaavat avointa ja vertaisryhmätoimintaa, kohtaavat perheet, huolehtivat Perheentalon arjen sujuvuudesta. Lisäksi ohjaajat osallistuvat tiedottamiseen, tilastointiin ja dokumentointiin.

 

Kuopion Perheentalon työntekijöiden esimiehenä toimii

Itä-Suomen aluejohtaja Anne-Maria Saaristo opintovapaalla 3.2.-28.2.2021, 

Aluejohtajan sijainen Hanna Torvinen.

 

 

 

Pelastakaa Lapset ry Itä-Suomen aluetoimiston

 

henkilöstön työkokouspäivä

 

Outokummussa 26.8.2019.

 

Pelastakaa Lapset ry:n

Itä-Suomen aluetoimiston henkilöstöä

joulukuussa 2018 Joensuussa.

Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimiston henkilökunta

Kuopiossa vierailulla 5.12.2017.

 

 

Kuopion Perheentalolle

tehdyt opiskelijatyöt

 

 

 

 

 

Almila, Roosa; Lyijynen, Inkaliina (2020). Yhteys lapseen on tärkeämpi kuin älylaite : Kokemuksia älylaiteiden käytöstä alle 3-vuotiaiden lasten perheissä.

Holopainen, Anu; Klemettinen, Hannele; Virolainen, Suvi (2019). Valmiina vanhemmuuteen -perhevalmennus ja sen kehittäminen.

Kortelainen, Juha; Salo, Viljami; Kosklin-Puustinen, Ella (2019). Avoimet lapsiperhepalvelut Kuopiossa.

Mark, Jonna; Nyyssönen, Tiina (2019). Kaikkien lasten synttärit.

Niemi, Joonas; Kautto, Taru (2019). 3–6-VUOTIAIDEN LASTEN MOTORISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN FYSIOTERAPIAMENETELMIN.

Nisula, Emmi-Reeta; Soittila, Silja (2019). Saavutettavuutta erityisperheille tukiviittomin : Eläinsatuja ja selkoteksti Lastu-hankkeessa.

Johansson, Kristiina; Lehtovaara, Ritva (2018). Lastu-projektin Pop Up -toimintaa Puijonlaakson asukastuvalla : Opas liikunnallisiin toimintatuokioihin.

Kaikkonen, Sara; Kumpulainen, Minna (2018). Kokemuksia perheen tuen tarpeen vastaamisesta Perheentalolla.

Kukkonen, Hannemari; Kukkonen, Riina; Laukkanen, Sanna (2018). Opas Nalleneuvolan toiminnan toteuttamiseen : Kuopion Nalleneuvolaan.

Laitinen, Linta (2018). Lapsen oikeuksien toteutuminen Kuopion Perheentalon toiminnassa.

Litmanen, Iida; Antinaho, Veera (2018). Rossi ja Viima tunnetaitoja opettelemassa : Menetelmäopas alle kouluikäisten lasten tunnetaitojen harjoittamiseksi.

Martikainen, Mira; Ikonen, Liisa (2018). Kuopion Perheentalon rauhallinen tila ja opas lapsiperheille.

Mustonen, Anna (2018). Lasten osallisuuden tukeminen kuvavalintataulujen avulla.

Paasikivi, Petra; Waldén, Saara (2018). ERILAISET ELÄIMET -KERHO : Osallistava ja esteetön perheharrastus lapsille ja vanhemmille.

Jauhiainen, Anna; Sivonen, Noora (2017). Iltatoimintaa lapsiperheille : Iltaperhetoiminnan kehittämistyö Kuopion Perheentalolle.

Korhonen, Noora (2017). Lasten kuuleminen Kuopion Perheentalolla : Lasten Ideointipäivän suunnittelu ja toteutus.

Leppikangas, Helena; Nurmela, Minna (2017). OSALLISUUS, ESTEETTÖMYYS JA VERTAISTUKI PERHEENTALOSSA.

Heimonen, Sannamaria; Pitkänen, Elina (2016). Esteetön Perheentalo : Tutkimus Kuopion Perheentalon fyysisen ja sosiaalisen esteettömyyden edellytyksistä ja vaatimuksista. 

Sirkkiä, Minni (2016). Vanhemmuuden tukeminen matalan kynnyksen lapsiperhepalveluissa : Kirjallisuuskatsaus Kuopion Perheentalolle.

 

KUOPION PERHEENTALO
Yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille


Ota yhteyttä
kuopionperheentalo@ pelastakaalapset.fi