Yhteistyöverkosto

Kuopion Perheentalon ja Joensuun Perheentalon toimintaa hallinnoi Pelastakaa Lapset ry.
Kuopion Perheentalon ja Joensuun Perheentalon toimintaa hallinnoi Pelastakaa Lapset ry.
Itä-Suomen alueella toimii viisi Perheentaloa: Iisalmi, Joensuu, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus.
Itä-Suomen alueella toimii viisi Perheentaloa: Iisalmi, Joensuu, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus.
Yhteisöllisen kehittämisen päivä järjestettiin 31.8.2020 hybridi kokouksena Kuopiossa.
Yhteisöllisen kehittämisen päivä järjestettiin 31.8.2020 hybridi kokouksena Kuopiossa.
Perhekeskukseen kuuluu myös kohtaamispaikkatoiminta, joka on tarkoitettu kaikille perheille.
Perhekeskukseen kuuluu myös kohtaamispaikkatoiminta, joka on tarkoitettu kaikille perheille.

Perheentalo verkosto Itä-Suomessa

Itä-Suomessa toimii Perheentaloja Kuopiossa, Iisalmessa, Joensuussa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Perheentalot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteisöllisen kehittämisen -ryhmässä Perheentalojen henkilöstö kokoontuu yhteen noin 4 kertaa vuodessa kehittämään perheentalotoimintaa.

 

 

 

 

 

Kuopion Perheentalon ja Joensuun Perheentalon toimintaa hallinnoi Pelastakaa Lapset ry .

Iisalmessa Perheentalo-yhteistyö toimii yhteistyöverkoston toteuttama http://www.perheentalo.fi/. Siilinjärvellä toimintaa hallinnoi Huoltoliitto ry https://www.siilinjarvenperheentalo.com/ ja Varkaudessa Lapsen kengissä ry https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapsenkengissa/perheentalo/.

 

Perheentalo on Kuopion perhekeskuksen Yhteisöllinen kohtaamispaikka.

https://www.kuopio.fi/perhekeskus

 

 

 

 

Kuopion Perheentalon yhteistyöverkosto

Kuopion Kaupunki https://www.kuopio.fi/

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/

Kuopion Ensikotiyhdistys ry https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/

Kuopion Pelastakaa Lapset ry https://kuopio.pelastakaalapset.fi/

MLL Kuopion yhdistys ry https://kuopio.mll.fi/

Setlementti Puijola ry https://www.puijola.net/etusivu/

Sos Lapsikylä https://www.sos-lapsikyla.fi

Kuopion ev.lut seurakunta https://www.kuopionseurakunnat.fi/

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto https://www.yvpl.fi/

Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry https://www.facebook.com/Kuopion-Seudun-Yhden-Vanhemman-Perheet-ry-254402328060399/

Kuopion luonnontieteellinen museo https://kuopionluonnontieteellinenmuseo.fi/

Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry https://www.sanataidekouluaapeli.fi/

Humanistinen Ammattikorkeakoulu https://www.humak.fi/

Itä-Suomen yliopisto https://www.uef.fi/etusivu

Savonia Ammattikorkeakoulu https://portal.savonia.fi/amk/fi

Savon Ammattiopisto https://www.sakky.fi/

Pohjois-savon opisto https://www.psko.fi/

Eijsveikeet ry https://www.eijsveikeet.fi/

Invalidiliitto Itä-Suomi https://www.invalidiliitto.fi/ita-suomi'

Kuopion hoiva ry https://www.tukiliitto.fi/yhdistys/kuopion-hoiva-ry/

Tatu ry https://www.tatury.fi/

Tukipilari Kansalaistoiminnan keskus https://tukipilari.fi/

Ilona -yhteistyöverkosto https://www.facebook.com/ilonaverkosto/

 

Kuopion Perheentalon toiminnassa ovat mukana:

Kuopion kaupunginkirjasto https://kuopio.finna.fi/

Imetyksen tuki ry https://imetys.fi/

Kantoliinayhdistys ry Pohjois-Savon paikallisjaosto https://www.facebook.com/SavoKLY/

MIB -verkosto https://www.mothersinbusiness.fi/paikkakunnat

Kiva ry http://kiintymysvanhemmuus.fi/kuopion-kiva-perhekahvila-kastanjapuu/

 Liikuntavammaisten lasten perheet

Kuopion konservatorio https://www.kuopionkonservatorio.fi/

 

Toimintaan ovat osallistuneet ja toimintaa tukeneet myös mm.

Clas Ohlsson Kuopio/keskusta,Offsetpaino L.Tuovinen ky, Ikea.

 

Koordinaattori Liisa Törn.
Koordinaattori Liisa Törn.
Ohjaaja Merja Kiminki.
Ohjaaja Merja Kiminki.
Ohjaaja Karoliina Korhonen.
Ohjaaja Karoliina Korhonen.

Kuopion Perheentalon henkilökunta

 

Koordinaattori Liisa Törn

Koordinaattori koordinoi Perheentalon toimintaa, vastaa tiedottamisesta, arvioinnista ja toiminnan seurannasta sekä osallistuu toiminnan hallintoon.

 

Ohjaajat Merja Kiminki ja Satu Soininen

Tuntityöntekijä Karoliina Korhonen

Ohjaajat osallistuvat toiminnan järjestämiseen, ohjaavat avointa- ja vertaisryhmätoimintaa, kohtaavat perheitä sekä huolehtivat Perheentalon arjen sujuvuudesta. Ohjaajat antavat tarvittaessa perheille palveluohjausta.

Lisäksi ohjaajat osallistuvat tiedottamiseen, tilastointiin ja dokumentointiin.

 

Itä-Suomen aluejohtaja Anne-Maria Saaristo. 

 

 

 

 

Pelastakaa Lapset ry:n

Itä-Suomen aluetoimiston henkilöstöä

joulukuussa 2018 Joensuussa.

 

 

Kuopion Perheentalolle

tehdyt opiskelijatyöt

 

 

 

 

 

Almila, Roosa; Lyijynen, Inkaliina (2020). Yhteys lapseen on tärkeämpi kuin älylaite : Kokemuksia älylaiteiden käytöstä alle 3-vuotiaiden lasten perheissä.

Holopainen, Anu; Klemettinen, Hannele; Virolainen, Suvi (2019). Valmiina vanhemmuuteen -perhevalmennus ja sen kehittäminen.

Kortelainen, Juha; Salo, Viljami; Kosklin-Puustinen, Ella (2019). Avoimet lapsiperhepalvelut Kuopiossa.

Mark, Jonna; Nyyssönen, Tiina (2019). Kaikkien lasten synttärit.

Niemi, Joonas; Kautto, Taru (2019). 3–6-VUOTIAIDEN LASTEN MOTORISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN FYSIOTERAPIAMENETELMIN.

Nisula, Emmi-Reeta; Soittila, Silja (2019). Saavutettavuutta erityisperheille tukiviittomin : Eläinsatuja ja selkoteksti Lastu-hankkeessa.

Johansson, Kristiina; Lehtovaara, Ritva (2018). Lastu-projektin Pop Up -toimintaa Puijonlaakson asukastuvalla : Opas liikunnallisiin toimintatuokioihin.

Kaikkonen, Sara; Kumpulainen, Minna (2018). Kokemuksia perheen tuen tarpeen vastaamisesta Perheentalolla.

Kukkonen, Hannemari; Kukkonen, Riina; Laukkanen, Sanna (2018). Opas Nalleneuvolan toiminnan toteuttamiseen : Kuopion Nalleneuvolaan.

Laitinen, Linta (2018). Lapsen oikeuksien toteutuminen Kuopion Perheentalon toiminnassa.

Litmanen, Iida; Antinaho, Veera (2018). Rossi ja Viima tunnetaitoja opettelemassa : Menetelmäopas alle kouluikäisten lasten tunnetaitojen harjoittamiseksi.

Martikainen, Mira; Ikonen, Liisa (2018). Kuopion Perheentalon rauhallinen tila ja opas lapsiperheille.

Mustonen, Anna (2018). Lasten osallisuuden tukeminen kuvavalintataulujen avulla.

Paasikivi, Petra; Waldén, Saara (2018). ERILAISET ELÄIMET -KERHO : Osallistava ja esteetön perheharrastus lapsille ja vanhemmille.

Jauhiainen, Anna; Sivonen, Noora (2017). Iltatoimintaa lapsiperheille : Iltaperhetoiminnan kehittämistyö Kuopion Perheentalolle.

Korhonen, Noora (2017). Lasten kuuleminen Kuopion Perheentalolla : Lasten Ideointipäivän suunnittelu ja toteutus.

Leppikangas, Helena; Nurmela, Minna (2017). OSALLISUUS, ESTEETTÖMYYS JA VERTAISTUKI PERHEENTALOSSA.

Heimonen, Sannamaria; Pitkänen, Elina (2016). Esteetön Perheentalo : Tutkimus Kuopion Perheentalon fyysisen ja sosiaalisen esteettömyyden edellytyksistä ja vaatimuksista. 

Sirkkiä, Minni (2016). Vanhemmuuden tukeminen matalan kynnyksen lapsiperhepalveluissa : Kirjallisuuskatsaus Kuopion Perheentalolle.

 

KUOPION PERHEENTALO
Yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille


Ota yhteyttä
kuopionperheentalo@ pelastakaalapset.fi